Aviso legal

Aviso legal

1. Responsable do Portal (centroxove.com)

Serviplus Total SL (Centro Xove de Creaci贸n Cultural)
C/Teresa Herrera n.4 bajo Cambre-A Coru帽a
C.P. 15679
CIF-B70019294

Delegado de protecci贸n de datos: santiago@serviplus.org

2. Xeral

Os usuarios e usuarias do Portal poden navegar sen necesidade de revelar a s煤a identidade. Soamente para poder acceder aos servizos que dispo帽an de xesti贸n ou tr谩mite espec铆fico haber谩n de introducir os datos persoais imprescindibles para a prestaci贸n do servizo solicitado.

O Centro Xove de Creaci贸n Cultural reservase a facultade de realizar actualizaci贸ns e modificaci贸ns sobre a informaci贸n contida no Portal en calquera momento e sen previo aviso.

3. Responsabilidade

O Centro Xove de Creaci贸n Cultural ex铆mese de calquera tipo de responsabilidade derivada da informaci贸n publicada no seu sitio web, sempre que esta informaci贸n fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O contido do presente sitio web em铆tese a efectos meramente informativos, e non substit煤e a publicaci贸n oficial de leis, actos ou outras disposici贸ns que legalmente haxan de publicarse ou notificarse persoalmente aos interesados.

O Centro Xove de Creaci贸n Cultural non pode garantir que a informaci贸n publicada no Portal estea libre de erros ou que se contido estea actualizado.

O Centro Xove de Creaci贸n Cultural non se fai responsable dos danos e prexu铆zos que se puidesen ocasionar polo uso ilex铆timo ou inadecuado de ferramentas ou informaci贸ns contidas no Portal, con excepci贸n de todas aquelas actuaci贸ns que resulten da aplicaci贸n das disposici贸ns legais a que deba someterse no estrito exercicio das s煤as competencias.

4. Ligaz贸ns a outros sitios web

Salvo autorizaci贸n expresa por escrito, non se permite o establecemento de dispositivos t茅cnicos de ligaz贸n que desde p谩xinas de terceiros dean acceso directo ao sitio web do Centro Xove de Creaci贸n Cultural. O Centro Xove de Creaci贸n Cultural non se responsabiliza en ning煤n caso nin respecto dos contidos nin respecto de calquera outro aspecto relacionado coas devanditas p谩xinas ou o seu acceso.

5. Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos deste Portal, marcas, dese帽os, logos, material sonoro audiovisual, fotogr谩fico ou calquera outros signos ou elementos susceptibles de protecci贸n por dereitos de propiedade intelectual e industrial que formen parte do presente sitio web son propiedade do聽Centro Xove de Creaci贸n Cultural ou de terceiros que autorizaron debidamente a s煤a inclusi贸n no mesmo e que figuran como autores ou titulares dos dereitos.

En ning煤n caso entenderase que se concede licenza algunha ou se efect煤a renuncia, transmisi贸n, cesi贸n total ou parcial dos devanditos dereitos, nin se confire ning煤n dereito, e en especial, de explotaci贸n, reproduci贸n, distribuci贸n, transformaci贸n ou comunicaci贸n p煤blica sobre os devanditos contidos sen a previa autorizaci贸n expresa e por escrito do seu titular.

Isto sen prexu铆zo de que no Portal se publiquen contidos baixo licenzas espec铆ficas para o cumprimento dos obxectivos en canto a transparencia, datos abertos e reutilizaci贸n de informaci贸n p煤blica.

6. Protecci贸n de datos

Os datos facilitados polos usuarios en determinados formularios que o Centro Xove de Creaci贸n Cultural pon 谩 s煤a disposici贸n, incorporaranse 谩s correspondentes actividades de tratamento e ser谩n tratados coa finalidade espec铆fica de cada tratamento de conformidade coa regulaci贸n establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protecci贸n de datos de car谩cter persoal e da Lei Org谩nica 3/2018, de 5 de decembro, de protecci贸n de datos persoais e garant铆as dos dereitos dixitais

O rexistro de actividades de tratamento at贸pase dispo帽ible en santiago@serviplus.org. A lexitimaci贸n do tratamento pode estar baseada no consentimento das persoas interesadas, o cumprimento dunha obrigaci贸n legal, o cumprimento dunha misi贸n realizada en interese p煤blico, a protecci贸n de intereses vitais, ou a execuci贸n dun contrato.

O prazo de conservaci贸n dos datos depender谩 do especificado para cada tratamento de datos persoais. Os datos solicitados unicamente ser谩n obxecto de cesi贸n, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislaci贸n.

EXERCICIO DE DEREITOS: As persoas interesadas cuxos datos estean a ser tratados polo Centro Xove de Creaci贸n Cultural poden exercitar os dereitos de acceso, rectificaci贸n, supresi贸n, oposici贸n, limitaci贸n do tratamento e portabilidade, as铆 como a opo帽erse 谩 toma de decisi贸ns individuais automatizadas, inclu铆da a elaboraci贸n de perf铆s, na forma prevista na lexislaci贸n vixente sobre a materia.

Para o exercicio destes dereitos, a persoa interesada poder谩 escribir a info@centroxove.com聽ou presentarse no propio Centro Xove de Creaci贸n Cultural e solicitar o tr谩mite, segundo o previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou realizar consulta algunha de car谩cter legal.

1
Precisas algo?
Falar con webs non mola.
Queres falar cunha persoa?