Curso básico de composición

o accede para ver este curso.

¿Queres mellorar a túa técnica de composición? Esta é a túa oportunidade! Co curso básico de composición aprenderás a enfocar correctamente, e dende un punto de vista formal, a composición de cancións. Fundamentalmente en galego e castelán. 

Este obradoiro de composición consta de 6 sesións enfocadas cara persoas que queren mellorar o seu proceso compositivo ou que queren iniciarse nesta labor de creación. Vai toda a información!

Máis detalles sobre o curso básico de composición:

Preciso coñecementos previos? 

 • Sería apropiado ter coñecementos básicos sobre harmonía, e algo de experiencia compoñendo cancións.
 • É vital que toques algún instrumento melódico, como a guitarra ou o piano, aínda que podes suplir isto con programas informáticos. Sería un bo momento para afrontar o aprendizaxe dun instrumento deste tipo!

Debería facer algún outro curso antes?

 • Non.

Preciso algún material específico?

 • Algo de equipo de gravación.

Obxectivos xerais do curso básico de composición:

 • Implementar a visión do escritor no proceso de composición.
 • Comprender como se forman os acordes menores e maiores.
 • Escribir melodías dende o ritmo.
 • Entender o valor das cancións.
 • Xenerar ideas novas para a escritura.
 • Desenvolver a escritura.
 • Comprender a tonalidade.
 • Coñecer o significado e manexo da métrica e da rima.
 • Coñecer a estrutura das cancións.
 • Crear un bocexo básico de canción.

Leccións do curso:

 1. Cinco elementos básicos para escribir unha canción: letra, melodía, harmonía, ritmo e estrutura da canción.
 2. Escribir para expresar un sentimento ou unha historia.
 3. Harmonía: ¿cómo se formas os acordes? Significado das dúas “cores” básicas entre os tipos de acordes: maiores e menores.
 4. Escritura de melodía dende o ritmo. Motivo melódico.
 5. Estrutura dunha canción.
 6. Xuntar os 5 elementos para formar un primer bocexo da canción.

Cal é o público ideal desta formación?

 • Este curso é ideal para alguén que queira lanzarse por fin a componer ou a mellorar as súas composición. Ideal para as persoas usuarias do Centro Xove e dos locais de ensaio.

Que vou aprender neste curso que non sabía xa?

 • Neste curso imos implementar os coñecementos e pasos necesarios para obter un bocexo inicial dunha canción dun xeito razonado e planificado.
 • Se tiveses algunha duda, lembra que podes contactar co docente vía guillermo@centroxove.com 

Lecciones

1
Precisas algo?
Falar con webs non mola.
Queres falar cunha persoa?