Curso de SEO local

o accede para ver este curso.

¿Queres posicionar unha páxina ou proxecto de forma local? O curso de SEO local oriéntase xusto a iso: axudar a dar visibilidade ó que fas, pero na contorna.

Estas búsquedas por ubicación son especialmente importantes no contexto actual, no que damos moita importancia á proximidade dos servizos. É algo relevante para calquer proxecto que precise gañar visibilidade nun lugar específico (por exemplo, en Santiago de Compostela e comarca).

Este curso parte de certas premisas que se comentan no curso de SEO para principiantes. Se non fixeches este antes, recomendamos que o completes, xa que fálase das ferramentas que empregaremos para sacar todo o partido a esta formación.

Máis detalles sobre o curso de SEO local

 • Quen imparte? Suso Magaña
 • Como podo contactar? info@centroxove.com
 • Preciso coñecementos previos? Recomendamos realizar o noso curso de SEO para principiantes. Fóra diso, axudará que manexes WordPress e Google My Business, e teñas certo coñecemento na redacción de contidos.
 • Canto dura o curso? O curso ten unha duración total aproximada de entre 3 e 5 horas, dependendo do teu ritmo de aprendizaxe e práctica. Dito ritmo depende de cada persoa, pero recomendo traballar unha lección por día como máximo, e adicar entre 30 e 60 minutos á práctica dos contidos antes de continuar. En total, consideremos entre 5 e 10 horas de prácticas como o recomendado para dominar os contidos do curso.
 • Debería facer algún outro curso antes? Sí, o curso de SEO para principiantes é imprescindible, agás se tiveses coñecementos previos de SEO.
 • Preciso algún material específico? Non. Abonda cun computador e conexión á rede.

Obxectivos xerais do curso de SEO local:

O obxectivo principal do curso de SEO local é que desenvolvas as habilidades esenciais para posicionar un proxecto en Internet de forma localizada. É dicir: lograr que o teu proxecto apareza cando alguén faga unha búsqueda na rede, pero dentro dun marco xeográfico específico.

En concreto, os obxectivos xerais son:

 • Aprender a posicionar un proxecto en Internet de forma local, a través de técnicas SEO.
 • Dominar as ferramentas clave para o traballo de SEO local.
 • Desenvolver un plan de posicionamento propio e de forma para o teu SEO local, tanto dentro como fóra dunha páxina web.

Leccións do curso:

 • Presentación: que é o SEO local?
 • Optimización da túa web para SEO local: contidos, contacto e aspectos técnicos
 • Optimización fóra da túa web para SEO local: link building, mencións e sinais sociais.
 • Redes sociais e reviews no SEO local
 • Manexando Google My Business
 • Conclusión e consellos finais: unha visión holística do SEO local

Cal é o público ideal desta formación?

Este curso é ideal para persoas que queiran aprender a posicionar proxectos en Internet, específicamente no eido local. Se tedes interese no marketing dixital, de contidos ou na comunicación por Internet, é unha formación de gran utilidade e carácter complementario.

Que vou aprender neste curso que non sabía xa?

Aprenderás a posicionar en Internet de forma local, entendendo os factores que inflúen e como o fan. Adquirirás todas as técnicas, estratexias e ferramentas necesarias para traballar ese posicionamento, recollidas de forma ordenada neste curso de SEO local.

Algunha dúbida sobre o curso de SEO local?

Podes contactar co docente enviando un correo a info@centroxove.com coas túas cuestións. Recibirás atención totalmente individualizada!

Lecciones

1
Precisas algo?
Falar con webs non mola.
Queres falar cunha persoa?