Laboratorio de Guitarra 2

Laboratorio de Guitarra 2
o accede para ver este curso.

En este Laboratorio de Guitarra 2 continuamos aprendendo (ver Laboratorio de Guitarra 1):

  • Novos acordes.
  • Novas técnicas  da man dereita relacionadas  e orientadas o ritmo (rasgueos e arpegios cos dedos ou coa púa).
  • Diferentes temas musicais míticos, nos que aplicaremos as técnicas  e os acordes que propendermos neste novo Laboratorio.
  • Novos conceptos relacionados coa teoría musical e máis en concreto coa teoría musical aplicada á guitarra.

Ademais daremos unha serie de recomendacións (trucos), para a correcta execución de determinadas técnicas tales como o capo (acordes de capo) .

Tamén recuperaremos o tema “House of the rising sun” para  aprender a tocalo exactamente como aparece na versión The Animals.

Preciso coñecementos previos para o Laboratorio de Guitarra 2?

É recomendable coñecelos titoriais dos “Laboratorios de Guitarra” anteriores xa que se trata dunha continuación.

Canto dura o curso Laboratorio de Guitarra 2?

A duración total do material ofrecido é de 50 minutos (10 vídeos de 5 minutos de duración).
Recomendase dedicarlle a cada vídeo unha semana de práctica e unha hora de práctica diaria (mínimo).

Debería facer algún outro curso antes?

É recomendable coñecelos titoriais dos “Laboratorios de Guitarra” anteriores, xa que o Laboratorio de Guitarra 2 é unha continuación.

Preciso algún material específico?

Para realizar o noso laboratorio é preciso o teu instrumento, afinador, metrónomo e púas.

Obxectivos xerais do Laboratorio de Guitarra 2:

1. Aprender a recoñecer e executar con “limpeza” acordes de capo maiores e menores con tónica na quinta e sexta corda así como os acordes de quinta con tónica na quinta e sexta corda.
2. Aprender e executar as novas técnicas de man dereita recomendadas  e perfeccionar as estudadas en anteriores Laboratorios (résgueos, técnicas de arpegios e de pulgar, vinculados á man dereita).
3. Coñecer e reconocer la nota Tónica de un acorde.
4. Aprender e tocar as cancións propostas no Laboratorio de Guitarra 2 con certa habilidade aplicando as técnicas aprendidas.
5. Utilizar a púa e os dedos da man dereita con certa plasticidade á hora de interpretar os temas musicais recomendados.
6. Comprender os conceptos de “Grado” musical , rffs de guitarra  e nota tónica.

Leccións do curso Laboratorio de Guitarra 2:

1. Introdución o “Laboratorio de Guitarra 2” O capo. Trucos prácticos.
2. O prometido é débeda. “House of the rising sun” o milímetro.
3. Acordes maiores e menores de capo con tónica na sexta corda.
4. “Feeling Good” Nina Simone. Técnicas de pulgar, muteo e rasgueo. Dinámica.
5. “Feeling Good” 2. Arpegios ascendentes. Máis  opcións dinámicas.
6. “Feeling Good” 3. Máis tipos de arpegios.
7. Acordes maiores e menores con tónica na quinta corda.
8. Práctica de acordes maiores e menores de capo. “Feeling Good”.
9. “Feeling Good”. Dedos vs púa.
10. Acordes de quinta. Introdución. Riff´s de Black Sabbath

 Que vou aprender neste curso que non sabía xa?

Aprenderemos una serie de trucos para realizar os acordes maiores e menores con capo coa súa nota tónica na quinta e sexta corda e acordes de quinta (power chords), con limpeza e certa habilidade, así como recoñecer e localizar os diferentes acordes de estas características por todo o mástil.

Tamén o concepto de nota tónica e dinámica na música , ademais de diferentes técnicas de arpegiado e rasgueo. Todo elo practicando con cancións novas.
Ó recomendarse para persoas que comezan na guitarra, asumimos que progresarás acadando todos os obxectivos indicados previamente.

Coñecerás, en suma, o básico para desfrutar co instrumento e experimentar!
Se tiveses algunha dúbida, lembra que podes contactar co equipo do Centro Xove antes de comezar no Laboratorio de Guitarra 2. info@centroxove.com
Ou podes contactar co profe:
miguel.martinez@centroxove.com

Lecciones

LABORATORIO DE GUITARRA 2: Capítulo 2: O prometido é deuda. House of the rising sun o milímetro

Autor: Centro Xove de Creación Cultural

No segundo tutorial do “Laboratorio de Guitarra 2” poderás estudiar e repasar: Técnica de Capo (acordes de capo) Avance e profundización da técnica do uso da púa. Para elo afondaremos e retomaremos o tema “House of the rising sun” versión da banda “The Animals” . Explicaremos minuciosa e detalladamente a técnica de arpegiado-rasgueo que emplea […]

LABORATORIO DE GUITARRA 2: Capítulo 4: Feeling Good

Autor: Centro Xove de Creación Cultural

Neste titorial aprenderemos o tema “Feelin Good” da interprete Nina Simone, cos seguintes obxectivos: Seguir practicando Seguir perfeccionando os acordes maiores e menores de capo coa nota tónica na sexta corda. Repasar a técnica de polgar da man dereita, o résgueo ascendente e a técnica de muteo ou parada do son das cordas Facilitando dúas […]

LABORATORIO DE GUITARRA 2: Capítulo 5: Feelin Good 2. Arpegios ascendentes. Máis opcións dinámicas.

Autor: Centro Xove de Creación Cultural

Neste vídeo titorial seguimos co tema de Nina Simone, Feelin Good. Facilitando novos recursos técnicos tales como: Os arpegios: coa idea de afondar no concepto da dinámica musical Técnica de polgar de man dereita Rasgueo ascendente subdividindo as cordas  por grupos á hora de aplicar  dita técnica Muteo e acordes maiores e menores de capo […]

LABORATORIO DE GUITARRA 2: 8 – Práctica de acordes maiores e menores de capo. “Feeling Good”

Autor: Centro Xove de Creación Cultural

Lanzamos novo titorial do Laboratorio de Guitarra 2. Neste vídeo titorial, de carácter totalmente práctico, veremos como aplicar: Técnicas de man dereita aprendidas ata agora utilizando os dedos. Rasgueos ascendentes e descendentes. Os arpexios ascendentes, descendentes e combinados, a técnica de polgar e os muteos ou parada de cordas. Aproveitamos tamén para practicar os acordes […]

LABORATORIO DE GUITARRA 2: 8B – Práctica de acordes maiores e menores de capo. “Feeling Good”

Autor: Centro Xove de Creación Cultural

Este titorial continúa na liña do anterior vídeo. Seguiremos practicando os acordes maiores e menores de capo coa súa nota tónica na sexta e quinta corda. Neste vídeo titorial, de carácter totalmente práctico, veremos como aplicar: Técnicas de man dereita aprendidas ata agora utilizando os dedos. Rasgueos ascendentes e descendentes. Os arpexios ascendentes, descendentes e […]

Laboratorio de Guitarra 2: 9- Feeling Good, dedos vs puga

Autor: Centro Xove de Creación Cultural

Este titorial continúa na liña do anterior vídeo. Seguiremos practicando: Acordes maiores e menores de capo coa súa nota tónica na sexta e quinta corda. Insistimos na proposta da práctica deste tipo de posicións (de acordes), xa que consideramos fundamental a importancia da persistencia no ensaio destos para conseguir a súa correcta execución e aplicación. […]

Laboratorio de guitarra 2: 10-Acordes de quinta. Power Chords

Autor: Centro Xove de Creación Cultural

Este último capitulo presentase como introdución ó “Laboratorio de Guitarra 2”. Aproveitando que xa sabemos localizar os acordes maiores e menores de capo coa súa nota tónica na quinta e sexta corda, presentamos e explicamos a posición (a figuración) dos acordes de quinta, comparándoos cos anteriores tipos. Ademais, explicaremos de forma teórica como se constrúen […]

Laboratorio de guitarra 2: 11- NIB. Black Sabbath

Autor: Centro Xove de Creación Cultural

Neste capitulo presentamos o tema de Black Sabbath NIB. Centrámonos e ensinamos as diferentes partes rítmicas que compoñen o mesmo, xa que é un moi bo exemplo dos acordes de quinta, que xa foron explicados no anterior capítulo. Non nos pararemos a revisar acorde por acorde, xa que se propón como práctica para os alumnos […]

Laboratorio de Guitarra 2: 12-Paranoid. Black Sabbath

Autor: Centro Xove de Creación Cultural

Neste capitulo 12 seguimos con outro tema mítico de Black Sabbath (Paranoid). Este titorial será explicado con detemento xa que o grado de dificultade do mesmo é un tanto superior o tema anterior. Centrarámonos na explicación da base rítmica, desgreñando cada unha das diferentes partes que compoñen a parte harmónica da canción e explicaremos detidamente […]

1
Precisas algo?
Falar con webs non mola.
Queres falar cunha persoa?