Reserva dOS locais municipais de ensaio ou sala principal do do Centro Xove

Horarios e datas dispoñibles para reservar

Primero, consulta a axenda do Centro Xove e verifica que a sala ou locais están dispoñibles (a información sempre está actualizada).

Os horarios dos locais municipais de ensaio do Concello de Santiago de Compostela están dispoñibles de seguido:

Descarga os horarios dos locais de ensaio

A sala principal do Centro Xove conta coas seguintes reservas previstas:

¿Como tramitar a túa reserva do Centro Xove?

Para reservar os espazos ou locais de ensaio do Centro Xove de Creación Cultural, É OBRIGATORIO que o trámite se faga cun mínimo de 15 días naturais de antelación a través da Sede Electrónica do Concello de Santiago de Compostela, presentando as seguintes instancias segundo corresponda:

É dicir: non é posible presentar a documentación directamente no Centro Xove de Creación Cultural. Podes imprimir os documentos que aportamos para axilizar e presentalos no rexistro municipal (máis información aquí), ou acudir directamente ó Rexistro e solicitalos alí.

Por favor, adica un minuto a revisar as normas de uso do Centro Xove de Creación Cultural e a nosa dispoñibilidade horaria (tela arriba) antes de tramitar a túa solicitude. Lembra que o servizo de acompañamento técnico (técnico de son), ó abeiro do prego de contratación do servizo, só está dispoñible durante a súa xornada (xoves e venres de 16 a 22 e sábados completos), e que deberás contar cun técnico propio, ó que nós apoiaremos co noso servizo técnico. Non ofertamos servizo técnico fóra dese horario e condicións, agás en actividades propias e/ou establecidas pola Concellaría de Mocidade do Concello de Santiago de Compostela.

Indicamos os horarios dos locais e dos nosos espazos na rede, precisamente para que poidas revisalos. Naqueles casos en que se ignore esta información, o máis probable é que a solicitude sexa rexeitada.

Se tiveses algunha dúbida, contacta co Centro Xove: estamos aquí para axudar.

1
Precisas algo?
Falar con webs non mola.
Queres falar cunha persoa?